Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής

Γενικά για την Ε.Α.Π.

Η Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής ιδρύθηκε στις 14/06/2003.
Σκοποί της Ε.Α.Π είναι:

1Η Προώθηση και αξιοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου της ειδικότητας της Παιδιατρικής.

2Η Παρέμβαση, καθοδήγηση, διαφώτιση, επαφή και συνεργασία με επιστήμονες, γονείς, αρχές κ.τ.λ.

3Η Προάσπιση του παιδιατρικού επαγγέλματος.

Διαβάστε περισσότερα...
Back to top