Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής

Γενικά για την Ε.Α.Π.

Η Ελληνική Ακαδημία Παιδιατρικής ιδρύθηκε στις 14/06/2003.
Σκοποί της Ε.Α.Π είναι:

1Η Προώθηση και αξιοποίηση του επιστημονικού αντικειμένου της ειδικότητας της Παιδιατρικής.

2Η Παρέμβαση, καθοδήγηση, διαφώτιση, επαφή και συνεργασία με επιστήμονες, γονείς, αρχές κ.τ.λ.

3Η Προάσπιση του παιδιατρικού επαγγέλματος.

Δραστηριότητες της Ε.Α.Π

 • Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις.
 • Οργάνωση συγκεντρώσεων προς ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων.
 • Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Νοσοκομεία, που χορηγούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής.
 • Προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών. Διοργάνωση παρουσιάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
 • Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες Εξωτερικού.
 • Συνεργασία με τις Επιστημονικές Παιδιατρικές Εταιρείες της Ελλάδος χωρίς αντιπαλότητες.
 • Εκπόνηση επιστημονικών μονογραφιών και απονομή αυτών - δωρεάν - στους Παιδιάτρους.

Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο:

 • Πρόεδρος : Δωροθέα Κατριού-Νικολακάκη
 • Αντιπρόεδρος : Στέφανος Μανταγός
 • Γενικός Γραμματέας : Σταύρος Χαϊδάς
 • Ταμίας : Παναγιώτης Λαγός
 • Σύμβουλοι : Στέλιος Αντωνιάδης , Χαράλαμπος Χατζηαθανασίου, Ιωάννης Σωτηρίου Βέρροια.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν:

 • Πρόεδρος : Εμμανουήλ Καναβάκης
 • Αντιπρόεδρος : Σωτήριος Γιουρούκος
 • Γενικός Γραμματέας : Παναγιώτα Καφρίτσα
 • Ταμίας : Παναγιώτης Λαγός
 • Σύμβουλοι : Ιουλία Νησιώτου-Μαντέλου, Κωνσταντίνος Πρίφτης, Κωνσταντίνος Τσουμάκας
Back to top