ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση στη 16η Επιστημονική Συνάντηση

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Η Οργανωτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, με ιδιαίτερη χαρά, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στις εργασίες της 16ης Επιστημονικής Συνάντησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ελίτ, στην Καλαμάτα, στις 8 ως 10 Οκτωβρίου 2021.

Θα υπάρχει παράλληλα και διαδικτυακή μετάδοση όλων των εργασιών.

Όπως κάθε χρόνο, ο στόχος της συνάντησης είναι η πλέον πρόσφατη και έγκυρη ενημέρωση στα θέματα που καλείται να επιλύσει ο κλινικός Παιδίατρος, αλλά και όλες τις εξελίξεις που αφορούν την διαχείριση των παιδιών στην Πανδημία.

Η συμβολή και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν κύρια συστατικά της επίτευξης των στόχων της ετήσιας Επιστημονικής Συνάντησης της Ακαδημίας.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Οργανωτικής Επιτροπής

Αναστασία Βαρβαρήγου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Νεογνολογίας

Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων

συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις.

Οργάνωση συγκεντρώσεων

προς ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Νοσοκομεία, που χορηγούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής.

Προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών

Διοργάνωση παρουσιάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες Εξωτερικού.

Συνεργασία

με τις Επιστημονικές Παιδιατρικές Εταιρείες της Ελλάδος χωρίς αντιπαλότητες.
Εκπόνηση επιστημονικών μονογραφιών και απονομή αυτών - δωρεάν - στους Παιδιάτρους.