ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής

(σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, Ιωάννινα

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

14:30

 • Εγγραφές – Καφές

15:00-18:00

 • Συζήτηση με τους ειδικούς
  Ε.Καναβάκης, Σ.Γιουρούκος, Π.Καφρίτσα, Τ.Τσιβιτανίδου-Κάκουρου

18:00-21:30

 • ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
  Ν.Χαλιάσος, Σ.Γραφάκος
 • Νεότερα στην θεραπεία της άνοσης θρομβοπενίας
  Α.Μάκης
 • Χρήση βιολογικών παραγόντων σε παιδιά με ρευματικά νοσήματα
  Σ.Αλφαντάκη
 • Ο παιδίατρος μπροστά στο παιδί με πυρετό και εξάνθημα
  Ε.Σιόντη
 • Προδιαθεσικοί παράγοντες για αιματολογικές κακοήθειες στα παιδιά
  Ε.Ντζάνη
 • Tί πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος για τα προσωπικά δεδομένα
  Α.Αλεξόπουλος


Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων

συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις.

Οργάνωση συγκεντρώσεων

προς ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Νοσοκομεία, που χορηγούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής.

Προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών

Διοργάνωση παρουσιάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες Εξωτερικού.

Συνεργασία

με τις Επιστημονικές Παιδιατρικές Εταιρείες της Ελλάδος χωρίς αντιπαλότητες.
Εκπόνηση επιστημονικών μονογραφιών και απονομή αυτών - δωρεάν - στους Παιδιάτρους.