ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

2ο Webinar ΕΑΠ - Παιδοχειρουργικά Θέματα

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021,

Διαδικτυακή Συνάντηση Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιάτρων - "Παιδοχειρουργικά Θέματα"

18:00-18:15

Χαιρετισμός από ΔΣ Εταιρείας

18:15-18:20

Εισαγωγή

Προεδρείο

Γεώργιος Περγάμαλης MD, PhD
Παιδοχειρουργός
Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

Ιωάννα Μπαρμπουνάκη
Παιδίατρος,
Επιστημονικός Σύμβουλος Παιδιατρκού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

18:20-18:40

Διόγκωση Βουβωνικής χώρας

Γεώργιος Καμπούρογλου
Παιδοχειρουργός
Επιμελητής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

18:40-19:00

Κλειστή ακροποσθία-αδυναμία αποκάλυψης βαλάνου

Αλεξάνδρα Οικονομοπούλου
Παιδοχειρουργός
Επιμελήτρια Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

19:00-19:20

Ανωμαλίες καθόδου του όρχι

Γεώργιος Περγάμαλης MD, PhD
Παιδοχειρουργός
Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

19:20-19:40

Δυσκοιλιότητα και συγγενές μεγάκολο (Hirschsprung disease)

Αρσένιος Γεωργιάδης
Παιδοχειρουργός
Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων

19:40-20:30

Συζήτηση, Ερωτήσεις

Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων

συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, ημερίδων με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά σωματεία ή εν γένει νομικά πρόσωπα και ενώσεις.

Οργάνωση συγκεντρώσεων

προς ενημέρωση δασκάλων, καθηγητών και γονέων.
Συνεργασία με Πανεπιστημιακές Κλινικές, Νοσοκομεία, που χορηγούν την ειδικότητα της Παιδιατρικής.

Προκήρυξη επιστημονικών διαγωνισμών

Διοργάνωση παρουσιάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.
Συνεργασία με αντίστοιχες Ακαδημίες Εξωτερικού.

Συνεργασία

με τις Επιστημονικές Παιδιατρικές Εταιρείες της Ελλάδος χωρίς αντιπαλότητες.
Εκπόνηση επιστημονικών μονογραφιών και απονομή αυτών - δωρεάν - στους Παιδιάτρους.